Náš pán nikdy nemal v úmysle budovať náboženstvo na zemi. Ľudia premenili jeho posolstvo na náboženstvo, ktoré úplne prekrúca všetko, čo Pán kedy povedal, a premenilo ho na presný opak toho, čo tým myslel.

SD) Slovak defender: občianske združenie-nezisková organizácia, ktorá si kladie za úlohu rozvýjať u mladých ľudí lásku k vlasti, zachovať a rozvýjať identitu a kultúrne hodnoty Slovenského národa. Vladimir Vladimirovič Putin : "ten kto nepozná svoju minulosť,nemá nárok na budúcnosť "Pomáhame občanom, spoločnosti v návrate k morálnym hodnotám a životu v realite mimo internet. Občianske združenie má v stanovách zabezpečovať a organizovať výchovno- vzdelávacie , športové, spoločenské a kultúrne aktivity (semináre,školenia). Vytvárame legislatívne zmeny na regionálnej, celoplošnej úrovni. Sme nápomocní občanom pri civilizačnej chorobe Covid 19 alebo aj pri konflikte na Ukrajine. 

Teraz nie je čas sa schovať a čakať, že sa všetko napraví samo, náš svet už nikdy nebude taký ako bol. Tak či onak bude úplne rozdielny. Ale ako ten svet bude vyzerať je hlavne na tebe a na mne, o nás, o nás ako celku ...

Daniel Pšenek
  občianske združenie Slovak defender