Náš pán nikdy nemal v úmysle budovať náboženstvo na zemi. Ľudia premenili jeho posolstvo na náboženstvo, ktoré úplne prekrúca všetko, čo Pán kedy povedal, a premenilo ho na presný opak toho, čo tým myslel.

SD) Slovak defender: občianske združenie-nezisková organizácia, ktorá si kladie za úlohu rozvíjať u mladých ľudí lásku k vlasti, zachovať a rozvíjať identitu a kultúrne hodnoty Slovenského národa. Vladimir Vladimirovič Putin : "ten kto nepozná svoju minulosť,nemá nárok na budúcnosť "Pomáhame občanom, spoločnosti v návrate k morálnym hodnotám a životu v realite mimo internet. Občianske združenie má v stanovách zabezpečovať a organizovať výchovno- vzdelávacie , športové, spoločenské a kultúrne aktivity (semináre,školenia). Vytvárame legislatívne zmeny na regionálnej, celoplošnej úrovni. Sme nápomocní občanom pri civilizačnej chorobe Covid 19 alebo aj pri konflikte na Ukraine. 

Sme presvedčený že USA-NATO-ATO-EU zvrhli prezidenta Janukovyča a od r.2014 intenzívne financuju a vojensky podporujú fašistou na Ukraine ako sú Troj zubec, Pravý sektor, Banderovci, Azov, ktorý páchajú etnické vyludnenie Rusky hovoriacivh obyvteľov...