Kontaktujte nás 

Názov organizácie :   Slovak defender (SD)
Právna forma:            Občianske združenie
IČO :                              53630289
Registrový úrad :        MV SR
Sídlo :                           Cesta J.Alexyho 45, 921 01 Banka
Registračné číslo :     VVS/1-900/90-61195
Tel :                               +421/911/969 226

E-mail:                        info@slovakdefender.sk

Číslo účtu Slovak defender SK14 0900 0000 0051 9563 9463 

Vytvořte si webové stránky zdarma!