Kontaktujte nás 

Názov organizácie :   Slovak defender (SD)
Právna forma:            Občianske združenie
IČO :                              53630289
Registrový úrad :        MV SR
Sídlo :                           Cesta J.Alexyho 5249/45, 921 01 Banka
Registračné číslo :     VVS/1-900/90-61195
Tel :                               +421/911/969226
E-mail:                         info@slovakdefender.net
Registrový úrad :        MV SR