Naša komunita


       Tvoja pozvánka do našej komunity:Naša komunita je zložená z ľudí s rovnakým názorom a s rovnakou túžbou po slobode, po návrate k tradičným hodnotám, k tradičnému životu v prírode, kde si všetci navzájom pomáhajú, bez závisti, bez predsudkov, bez nenávisti. Naša vízia je založená na výstavbe obydlí, kde sa budeme môcť všetci schýliť v prípade konfliktov, rôznych prírodných a živelných katastrôf...Kde budeme pracovať všetci spolu v harmónii, budeme pestovať obylniny, chovať domáce zvieratá, vyrábať domáce tradičné syry...Ako občianske združenie sme ochotní vám poskytnúť miestečko pre teba a tvoju rodinu, kde si spolu vybudujeme našu novú budúcnosť.Ak máš záujem, staň sa našim členom, budeš sa aktívne zúčastňovať na našich aktivitách a budeš súčasťou našej novej budúcnosti.Tešíme sa na teba...

Komunitu ktorú združujeme sa drží Slovanského desatora a povedomia staroslovanského rúnového písma.

Naša realita bez finančnej pomoci je

Charitatívna akcia od 20.12.-do 31.12.2021

Rozdali sme občanom v núdzi viac ako 2 tony oblečenia